Psykisk vold - find vejen til sund kærlighed


HOTLINE MOD PARTNERVOLD: TELEFON 1888
Lev Uden Vold har en national hotline, som du anonymt kan ringe til, hvis du er udsat for vold. Telefonen er åben både for kvinder og mænd, og hotlinen kan blandt andet hjælpe dig med at få afklaret din situation og henvise dig videre til relevante myndigheder, hjælpetilbud m.v.


Lev Uden Vold er stiftet af fem organisationer: Mødrehjælpen, Dialog Mod Vold, Fundamentet, LOKK og Danner. Disse er repræsenteret i Lev Uden Volds bestyrelse. Lev Uden Vold arbejder med vold i nære relationer, driver den nationale hotline, tilbyder juridisk rådgivning og har også en liste over både kvinde- og mandekrisecentre samt andre rådgivningstilbud.RING 1888