HOTLINE

NATIONAL HOTLINE 1888

National hotline mod partnervold tilbyder anonym hjælp og henviser dig videre til relevante mynidgheder, hjælpetilbud m.v..

HOTLINE MOD PARTNERVOLD: TELEFON 1888


Lev Uden Vold har en national hotline, som du anonymt kan ringe til, hvis du er udsat for vold. Telefonen er åben både for kvinder og mænd, og hotlinen kan blandt andet hjælpe dig med at få afklaret din situation og henvise dig videre til relevante myndigheder, hjælpetilbud m.v.


Ring til telefon 1888


Lev Uden Vold er stiftet af fem organisationer: Mødrehjælpen, Dialog Mod Vold, Fundamentet, LOKK og Danner. Disse er repræsenteret i Lev Uden Volds bestyrelse. Lev Uden Vold arbejder med vold i nære relationer, driver den nationale hotline, tilbyder juridisk rådgivning og har også en liste over både kvinde- og mandekrisecentre samt andre rådgivningstilbud.
© Powerkvinderne - Powerpress

 kontakt@powerkvinderne.dk